Aanhuur, aankoop en realisatie van kantoor- en bedrijfsruimten

Belangrijkste segmenten

Aanhuur, aankoop en realisatie van kantoor- en bedrijfsruimten
meer..

Beleggingsmakelaardij en
sale & lease back
meer..

Verkoop van kantoor- en bedrijfsruimten
meer..

Taxaties
meer..

Heronderhandeling lopende huurovereenkomsten
meer..


Voorwaarden & Tarieven

Download de tarieven hier als pdf.


Diensten > Belangrijkste Segmenten

Aanhuur, aankoop en realisatie van kantoor- en bedrijfsruimten

Het traject voor nieuwe huisvesting kost elk bedrijf veel kostbare tijd. Wij zijn er voor om een groot deel van die tijd uit handen te nemen.

Met alle facetten op bouwtechnisch, juridisch, economisch en natuurlijk ook het commercieel gebied zijn de meeste huisvestingsvraagstukken complex en vragen om een deskundige advisering.

Een opdracht start dan ook met een zorgvuldige analyse van de eisen en wensen van de cliënt, door ons te vertalen in een strategisch en ruimtelijk Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE worden de mogelijkheden in kaart gebracht waarbij een gedegen onderbouwing de opdrachtgever in staat stelt een beslissing te nemen over haar huisvesting.
Wil de opdrachtgever ruimte huren of kopen in de bestaande markt dan worden alle projecten die in aanmerking kunnen komen in kaart gebracht en beoordeeld. Zo worden indelingsmogelijkheden onderzocht opdat vastgesteld kan worden in welke mate de betreffende ruimte aansluit op de ruimtebehoefte van de opdrachtgever.

Is uiteindelijk na een zorgvuldige voorbereiding een keuze gemaakt dan is het niet alleen de prijsonderhandeling die onze aandacht heeft, maar zal evenzeer aandacht worden besteed aan de structurering en het afsluiten van de transactie met al haar economische en juridische complicaties.

Indien de tijdsplanning van de opdrachtgever het toelaat kunnen ook nieuwbouwmogelijkheden in overweging worden genomen. Naast de reeds door marktpartijen aangeboden projecten is het mogelijk dat een ‘tailor-made’ gebouw, specifiek voor de opdrachtgever, wordt ontwikkeld.